INFO:

Digitalbalans is 2 Swedish words, meaning "Digital" and "Balance". The idéa awoke when I was working with IT-Services. I've been in the business since i was 16 years old, through out that time I've seen companies in use of IT and having allot of troubles with their systems and architectures. Most of the time i just came about sloppy solutions and ugly hacks to get things working as they should. Most of them where Windows systems using bizarre DOS applications and whatnot. I watched this for a really long time, being there and fixing the many flaws of a system not fit to serve the company running it. The whole reason for it was money, most of the software in use was expensive MS products dying of old age. I began to implement solutions like open source products as a second choice to the same system. Like having a windows system but using a open source unix environment or such, for example; databases. I began to realize that many of these companies didn't have a clue that different systems could co exists on the same network or on the same server. We can all understand that sales personal at other companies want to make money, but to what cost? Selling products not fit to be used for the purpose or some cheap solution more suitable to be active?

This is where I come in. Not being a preacher about open source and free software, but combining the best from 2 worlds. Mixing UNIX with Windows software, emulating all kinds of x86 platforms to be used with any system today; ppc, mac, pc, palm, cellphones and so on. The systems in use are still the same in whatever machine you choose to work with and is something missing we just take it from another system who has it. This idé isn't new, it isn't dangerous, it isn't unstable, it's just not well known of.

So the name "Digital Balance" is merely a description about any kind of digital media with hardware being in balance of working with each other. Money should be spent on good support and hardware, not on endless software upgrades and maintenance.

For more information check out "About Me" and the "Projects" pages to get a picture of what I'm capable of.

Digitalbalans är 2 Svenska ord, betydandes "Digital" och "Balans". Idén vaknade vid liv när jag arbetade med IT-Service. Jag har varit i branchen sen jag var 16 år gammal, under den tiden så har jag sett stora problem för företag som använder IT, inte minst deras systemval och arkitektur. Större delen av tiden stötte jag bara på en massa fulhackade lösningar för att få saker och ting att funka, som det egentligen var tänkt. Mest av det var Windows system som använde bisarra dos applikationer och andra konstig grunkor. Under en längre tid observerade jag detta medans jag fixade mycket av de stora bristerna i systemen för att fylla det de var tänkta för företaget. Hela poängen med detta var tydligen pengar, det mesta av mjukvaran som användes var dyra MS produkter som höll på att dö av hög ålder. Jag började implementera lösningar som open source (gratis mjukvara) som ett alternativ till det andra systemet. Som att ha ett windows system men att man använda open source unix utseende eller liknande för t ex databaser. Jag började inse att många av dessa företag hade inte en susning om att det gick att ha olika system som sammarbetar på en och samma server. Vi kan nog alla förstå att försäljare på andra företag vill tjäna pengar, men till vilken kostnad? Sälja produkter som inte möter kraven eller en billigare lösning som är mer lämpad?

Det är här jag kommer in. Inte som nån som predikar om open source och gratis programvara, utan att kombinera det bästa från 2 världar. Blanda UNIX med Windows mjukvara, emulera alla möjliga x86 plattformer som kan användas till vilket system som helst idag; ppc, mac, pc, palm, mobiler, osv. Systemen som används är fortfarande samma oavsett vilken maskin du tänkt göra ditt arbete via och om nått fattas, så tar vi bara det vi behöver från ett annan system som har det vi behöver. Den här idén är inte ny, den är inte riskabel, det är inte ostabilt, det är bara inte vanligt eller känt.

Så namnet "Digital Balans" är mer en förklaring för all sorts digitalmedia med hårdvara i en balans och arbete med varandra. Pengar borde spenderas på god support och hårdvara, inte oändliga mjukvaru uppgraderingar och underhåll.

För mer information kolla "About Me" och "Projects" sidorna för att få en helhetsbild över vad jag är kapabel till.