PROJECTS:


 

 


 

VPC-FARM

TS/RDP Multi OS Desktop and Storage solution. Currently running at Gothenburg University supporting 9 Universities in Sweden with virtualized Business Systems.

TS/RDP Multi OS Skrivbord och lagrings lösning. Körs för närvarande på Göteborgs Universitet och driftar för 9 Universitet i Sverige med virtuella Affärssystems lösningar.

RealX

PDA-Phone(Smart Phone) Medical Tools; Doctors and patients can monitor health and be contacted by a nurse in real time.

PDA-Phone(Smart Phone) Sjukvårds Verktyg; Doktorer och patienter kan övervaka hälsa och bli kontaktade av en sköterska i real tid.

VGR X-ray
X-ray booking simulation for the VGR project. Röntgenboknings-simulation för VGR projektet.
UrSafe
Home and Office DigiCam Security; Use ordinary digital cameras or webcams for Home and Office Security (get alerts through e-mails or sms). Hem och Kontors digital kamera Säkerhet; Använd Vanliga digital kameror för hem eller kontors säkerhet (få larm via e-mail eller sms). 
GHG
Gear Heads Göteborg, a community car club with online service packages for members. (under construction) Gear Heads Göteborg, en Community bilklubb med online service paket för medlemmar. (under uppbyggnad)
VRbook 1.0
Before the iPAD's we invented this concept. Innan iPAD's så uppfann vi detta koncept.

VRbook 1.1

We used the same concept again for the emergancy service project.

Vi använde av oss samma koncept för räddningstjänstens projekt.